84113

----- Find what you love and let it kill you - Bukowski Botimet PEGI ka përzgjedhur 10 tituj mjaft tërheqës, të cilët jo vetëm jua sugjeron për t'i lexuar në këtë periudhë, por edhe do ia dhurojë lexuesit/lexueses që do të bëhet pjesë dhe do të fitojë këtë #giveaway 📚 Për t'u bërë pjesë, mjafton të ndiqni këta hapa të thjeshtë: ▫️Bëni TAG 3 (tre) miq në koment! ▫️Ju dhe miqtë duhet t'i bëni FOLLOW, profili tim dhe dy faqeve të tjera: @botimepegi dhe @loretaberhami ▫️Pëlqeni (bëni like) këtë postim! Fituesi do të shpallet ditën e hënë, më 1 Mars, ora 20:00

Победители

1.

mimoz_a2 instagram user

@mimoz_a2

@readwithlaura_ @tthe.wallflower @_belle_ame28

Резервные победители

1.

taste_and_travel_with_stella instagram user

@taste_and_travel_with_stella

@eni_baca @baca_denisa89 @krisildahalili

Как работает раздача подарков?


Вы можете провести розыгрыш быстро и безопасно за 3 шага.

Введите ссылку на свой пост в Instagram.

Введите бесплатную ссылку, которой вы поделились в Instagram

Установите правила розыгрыша подарков.

Укажите критерии раздачи. Мы гарантируем, что ваши комментарии будут собраны в соответствии с этими критериями.

Посмотреть победителей.

После завершения сбора комментариев к вашему посту в Instagram случайным образом выбираются победители и резервы из числа участников.